Krása umění a láska k vlasti je znakem civilizované společnosti

Vojtěch Preissig

 ⋆ 31/7/1873 Světec u Bíliny      ✞ 11/6/1944 Dachau

Poslání nadačního fondu

Katalogizace a digitalizace výtvarného díla Preissiga

Prozkoumání národních archivů a zdokumentování uložených děl Preissiga

Popularizace odkazu a práce Vojtěcha Preissiga - propojení jména, výtvarného projevu a vlastenectví

Spolupráce na kulturních, vzdělávacích projektech s Čs. obcí legionářskou se zaměřením na vlastenectví a boj za svobodu

Vyhlašování, přípravy a realizace projektů vedoucích k oceňování výtvarných soutěží začínajících umělců

Spolupráce se zavedenými institucemi v oblasti kultury a umění

Co se chystá

 • září 2024                                                                    Výstava k výročí 80. let od úmrtí Vojtěcha Preissiga

Uskutečněné akce

 • 3. srpna–28. září
  2020 Výstava Vojtěch Preissig Grafik – Malíř – Hrdina v galerii European Arts v Praze na Senovážném náměstí 8
 • únor 2021
  Vydání pamětní medaile Vojtěcha Preissiga
 • srpen 2021
  Křest výpravné knihy Vojtěch Preissig Grafik – Malíř – Hrdina s textem Karla Srpa vydané European Arts Investments s.r.o. v Praze
 • 17. května 2022
  Založení Nadačního fondu Vojtěcha Preissiga. Nadační fond může a má podnínit vlivné iniciativy národní i mezinárodní.
 • 31.července 2023                                                         Slavnostní vernisáž výstavy v Praze v Muzeu legií k výročí 150.let od narození Vojtěcha Preissiga

Další aktivity nadačního fondu

 • organizace společenských událostí, pořádání přednášek a seminářů
 • vydávání tiskovin a ostatních materiálů spojených s dalším rozvojem účelu fondu
 • vyhledávání a získávání sponzorů a partnerů, kteří jakkoliv podpoří cíle nadačního fondu
 • navazování spolupráce se zavedenými institucemi v oblasti kultury a umění

Slovo zakladatelky Evy Bernardové

Jsem Eva, pravnučka Vojtěcha Preissiga. Co tvořil a jaký život žil jsem začala chápat až v dospělosti. Postupně jsem objevovala obsah rodinného archivu, pro mě dlouhou dobu uzavřeného. Prohlížela jsem obrázky a grafiky, četla dopisy a pomalu se mi otvíral jeho život. Čím více jsem se o něm dozvídala, tím více jsem si ho vážila jako člověka. 

Můj předek nebyl jenom skvělý umělec a pracant, ale především statečný, čestný člověk a hlavně vlastenec. Vojtěch Preissig se pro mě stal životním vzorem a jeho statečnost a odvaha mi pomáhájí překonávat těžké chvíle a překážky v životě. Malíř, grafik a hrdina Vojtěch Preissig bojoval za svobodu a vlast pro všechny, kteří se teprve narodí. Cítím, že mám ke svému předkovi velký dluh, který nemůže být nikdy splacen. Ráda bych se přičinila o to, aby mu byla věnována pozornost a úcta, kterou si zaslouží, protože za jeho života se mu to nepoštěstilo. Chci prozkoumat jeho život a zmapovat jeho dílo. Budu pečovat o jeho jméno, které nesmí být zapomenuto. Připomínat odvahu, statečnost a nezdolnou víru, kterou měl ve vzniku České Republiky.

Zjistila jsem, že je v povědomí lidí jeho válečná plakátová tvorba, ale prakticky nikdo netuší, že ji tvořil právě Preissig. Založila jsem nadační fond, abych mohla spojit jméno Preissig s jeho dílem. Jsem přesvědčená, že maloval srdcem. Naše země potřebuje vlastence a hrdiny. Takoví lidé, jako byl Vojtěch Preissig, dokáží vést národ ke svobodě a k životu ve všeobecné hrdosti a spokojenosti. Pozvedněme společně Preissiga a jeho odkaz z podvědomí do povědomí.

Jak nás podpořit?

Chcete nás podpořit a tím nám pomoci dosáhnout cílů fondu?

Kontaktujte nás, případně můžete přispět na náš účet 1493724000/2700.
Stačí načíst tento QR kód ve vašem bankovnictví.

Také můžete nakoupit produkty na www.preissig.cz a tím podpoříte snahu a záměry nadačního fondu, jelikož část výtěžku z prodeje je věnována právě Nadačnímu fondu V.P.

Platba přes QR kód ⤴
Platba přes QR kód ⤴

Kontakty

Sídlo nadačního fondu

Na Zeleném Vršku 185,
Velké Popovice - Brtnice
251 69

Eva Bernardová

Předsedkyně nadačního fondu, pravnučka Vojtěcha Preissiga

+420 608 142 219

info@fondvp.cz